یه کامپیوتر برای کد نویسی با استفاده از رزبری پای بساز

یه کامپیوتر برای کد نویسی با استفاده از رزبری پای بساز توضیحات : آیا تا بحال به یک کامپیوتر قابل حمل که بتوانید با خود ببرید خواسته اید ؟ این ساده ترین راه برای ساختن خود است و همچنین برای آشنایی با رزبری پای مناسب می باشد این یک کامپیوتر کامل به اندازه یک دسته […]