ساخت فرستنده صدا

شما توسط این مدار (فرستنده صدا) می توانید صدای گوشی یا هر چیز دیگری را به صورت بی سیم ارسال نمایید. توضیحات مورد نیاز برای ساخت فرستنده صدا : در ادامه مقاله نحوه ساخت ، قطعات موذد نیاز برای تولید و همچنین مدار بندی دستگاه را بصورت تصویری در یک عکس نشان می دهیم تا […]